Musikeftermiddag med Citrondrengen

onsdag den 26. juni kl 14-16

I samarbejde med Fonden

Jens Thode Jensens mindelegat

----------annonce

----------

 Udklip

                                                             ______________________
      
Billedresultat for edb     SEA´s Datastue

Datastuens kursustilbud 2019

 
 Datastuen ved SEA i Skærbæk

Datastuen på SEA i Skærbæk afvikler kurser for pensionister, efterlønsmodtagere, førtidspensionister samt andre interesserede. Tilbuddet varetages af ca. 15 frivillige ulønnede medarbejdere.

Kurserne har til formål at udvikle og styrke den enkelte kursists IT-kundskaber så vedkommende bliver i stand til at anvende digitale selvbe

 tjeningsmuligheder og andre funktioner på PCen. Vi lægger vægt på at kunne give individuel instruktion, men også på socialt samvær hvor der deles tips og erfaringer i anvendelse af PC og andre digitale medier.

Der undervises i grundlæggende PC, tekstbehandling, brug af internet herunder offentlig selvbetjening og mail, samt andre emner efter ønske og behov. Et hold arbejder med billedbehandling. Ud over ovennævnte kurser arrangeres der temakurser i f. eks smartphone og Ipad/tablet samt andre emner med it-relateret indhold i forhold til efterspørgsel.

Kurserne afvikles i 4 ugers moduler i jan-marts og sept-nov.

Nyt i Datastuen
Fra efteråret 2018 omlægges datastuens kurser så alle kursustilbud udbydes som 4 ugers moduler.
Kurserne vil blive oprettet i forhold til efterspørgsel d.v.s. min. 5 kursister pr hold.
Vi skelner mellem kurser hvor det er muligt at få et længere forløb og det vi kalder korte engangskurser.

Kurser der kan strække sig over flere moduler er kurset i billedbehandling samt kurserne i almen PC., her vil kursister der i forvejen er på holdet have fortrinsret 4 x, og nye kan komme med efterhånden som der bliver plads. Disse kurser er på 3 timer pr. uge.

Korte kurser er alle andre kurser, der tilbydes med vekslende indhold, man kan godt deltage flere gange, men må skrive sig på ventelisen igen og vente på der bliver plads. Disse kurser tilrettelægges af 2½ times varighed pr. uge.

  Tilmelding: Irene Westergaard telf 74752119


                                                    ________________


aktivi.jpeg

Alle er meget velkommen til at deltage i  SEA`s aktiviteter.

_____________taxa

   

 

 

 

 

 

 

Gå til toppen