NYT:  HØJSKOLEDAG på Aktivitetshuset SEA


fredag den 15. november 2019. 
 


 Læs mere under Linket NYHEDER


__________


Det sker i Aktivitetshuset SEA hver uge


Cafe`eftermiddag hver onsdag med spændende foredrag eller musikunderholdning

se programmet under linket Cafe`eftermiddag
.
Gratis underholdning mod køb af kaffe m/brød  kr.30,-aktivitet2019

Alle er velkommen til at deltage i  alle Aktivitetshusets aktiviteter,


det er gratis at benytte næsten alle aktiviteter og kursustilbud,


der betales kun for materialer og køb af kaffe m/brød på de enkelte hold.

Mød bare op, du kan se tid, sted og kontaktperson under  linket Aktiviteter.


_________DATASTUENS   TILBUD  EFTERÅRET  2019 

Trænger du til at få genopfrisket dine færdigheder ved
computeren?


data1
_____


Lån/ leje af Datastuen på SEA

Læs mere under linket NYHEDER
____
Billedresultat for edb     SEA´s Datastue

 Datastuen ved SEA i Skærbæk

Datastuen på SEA i Skærbæk afvikler kurser for pensionister, efterlønsmodtagere, førtidspensionister samt andre interesserede. Tilbuddet varetages af ca. 15 frivillige ulønnede medarbejdere.

Kurserne har til formål at udvikle og styrke den enkelte kursists IT-kundskaber så vedkommende bliver i stand til at anvende digitale selvbetjeningsmuligheder og andre funktioner på PCen. Vi lægger vægt på at kunne give individuel instruktion, men også på socialt samvær hvor der deles tips og erfaringer i anvendelse af PC og andre digitale medier.

Der undervises i grundlæggende PC, tekstbehandling, brug af internet herunder offentlig selvbetjening og mail, samt andre emner efter ønske og behov. Et hold arbejder med billedbehandling. Ud over ovennævnte kurser arrangeres der temakurser i f. eks smartphone og Ipad/tablet samt andre emner med it-relateret indhold i forhold til efterspørgsel.

Nyt i Datastuen

Fra efteråret 2018 omlægges datastuens kurser så alle kursustilbud udbydes som 4 ugers moduler.
Kurserne vil blive oprettet i forhold til efterspørgsel d.v.s. min. 5 kursister pr hold.
Vi skelner mellem kurser hvor det er muligt at få et længere forløb og det vi kalder korte engangskurser.

Kurser der kan strække sig over flere moduler er kurset i billedbehandling samt kurserne i almen PC., her vil kursister der i forvejen er på holdet have fortrinsret 4 x, og nye kan komme med efterhånden som der bliver plads. Disse kurser er på 3 timer pr. uge.

Korte kurser er alle andre kurser, der tilbydes med vekslende indhold, man kan godt deltage flere gange, men må skrive sig på ventelisen igen og vente på der bliver plads. Disse kurser tilrettelægges af 2½ times varighed pr. uge.

  Tilmelding: Irene Westergaard tlf.: 74 75 21 19                                                                     

__________

taxa

 

   

 

 

 

 

 

 

Gå til toppen