godsommer

 

renover

                           

 _____________________________
Det sker i Aktivitetshuset SEA hver ugeCafe`eftermiddag hver onsdag med spændende foredrag eller musikunderholdning

se programmet under linket Cafe`eftermiddag
.
Gratis underholdning mod køb af kaffe m/brød  kr.30,-


 

Alle er velkommen til at deltage i  alle Aktivitetshusets aktiviteter,


det er gratis at benytte næsten alle aktiviteter og kursustilbud,


der betales kun for materialer og køb af kaffe m/brød på de enkelte hold.

Mød bare op, du kan se tid, sted og kontaktperson under  linket

Aktiviteter eller kontaktpersoner.
_________________________


Program for Datastuen
efterår 2021Kursus efterår uge: 36-37-38-39 og 43-44-45-46

Efterårsferie uge 40-41-42

Mandage: 8.30-11.30 Billedhåndtering

Tirsdage: Netcafé kl. 9 og 10.15. + Alm. PC kl. 13-16 

Onsdage: Slægtsforskning kl 9-11.30

Torsdage: Almen PC kl. 8.30-11.30

Billedhåndtering og almen PC = 4 uger á 3 timer


pris 100,00 + kaffe

Slægtsforskning = 4 uger á 2½ time


pris kr. 100,00 + kaffe

Netcafe 2x hver tirsdag kun med tilmelding


1 time pris 25.kr


Tilmelding nødvendig til Irene Westergaard tlf. 74 75 21 19

Husk vi opretter kurser efter behov og efterspørgsel.


Netcafe 1 


New Phototastic Collagebilledhåndtering 2021 1

Billedresultat for edb     


SEA´s Datastue

 

 

 Datastuen på SEA i Skærbæk

Datastuen på SEA tilbyder IT kurser for SEA´s brugere og andre. Kurserne afvikles i 4 årlige moduler, hver af 10-12 timers varighed. Der er mulighed for at     oprette 7-8 hold, efter behov og efterspørgsel, med 6-7 deltagere på hver. 

Der undervises i grundlæggende PC, tekstbehandling, brug af internet herunder offentlig selvbetjening og mail, samt andre emner efter ønske og behov.
Desuden tilbydes emner som: Ipad/tablet, smartphone, geocaching, PC genopfriskning og slægtsforskning  i forhold til efterspørgsel. Der tilbydes personlig        hjælp i en åben net cafe flere gange årligt, se program.

Tilbuddet varetages af ca. 12 frivillige, ulønnede medarbejdere, der tilrettelægger og afvikler kurserne eller er tovholdere på interessegrupper med IT-relateret indhold.

Kursernes formål er at udvikle og styrke den enkelte kursists IT-kundskaber så vedkommende bliver i stand til at anvende digitale selvbetjeningsmuligheder og andre funktioner på en PC., smartphone eller tablet. Vi lægger vægt på at kunne give individuel instruktion, men også på socialt samvær, hvor der deles tips og erfaringer i anvendelse af PC og andre digitale medier.

Der er et deltagergebyr på 100 kr pr person pr modul til vedligehold af materiel og kopier i forbindelse med kurset. Hjælp i Net cafeen betales med 25kr. pr. henvendelse. Temadage 25 kr.

Ud over deltagergebyr er det kutyme at man køber kaffe/the i SEA´s cafe i pausen.

Kontakt og tilmelding: Irene Westergaard tlf.: 74 75 21 19                                                                 

_____________


aktiviteter21


taxa

 

   

 

 

 

 

 

 

Gå til toppen