Læs  SEA`s efterårsprogram 2019  under NYHEDER  ------>__________

Spis sammen

onsdag den 4. september kl. 12.30 

pris 100,- kr.

inkl. 1 genstand + kaffe.

Husk tilmelding,

der ligger liste på  SEA, hvor man kan skrive sig på

Arrangementet er tilrettelagt i samarbejde med

Pensionistforeningen

__________


ONSDAG DEN 21. AUGUST kl. 14 - 16

Jens Rosendal 

vadehavsdigteren fra Ballum.

v/Tove Tersbøl

 

Tove Tersbøl fortæller om Jens Rosendals forfatterskab,

og vi synger hans sange – både de kendte fra Højskolesangbogen og nye,

som hun lærer forsamlingen.

 
Der fortælles også om bogen: ”Du kom med alt det, der var dig”

af Anne Knudsen og Steen Valgreen-Voigt,

som udkom d.4. april 2019.

 
Tove Tersbøl var inviteret med til bogreceptionen

på Gyldendals Forlag og senere

bidragyder ved åbning af bogen,

da den blev præsenteret i Ballum Multihus

fjorten dage senere.

Der venter tilhørerne en fin eftermiddag

med vadehavets digter i centrum.

__________annonce

__________DATASTUENS   TILBUD  EFTERÅRET  2019 


Trænger du til at få genopfrisket dine færdigheder ved

computeren?


Datastuen har flere gode tilbud med holdstart

i september og igen i oktober fra uge 43.

Der arrangeres derudover 2 temadage i september

med emnerne Facebook og Nethandel.


Som det fremgår af opslaget, er nogle af kurserne

allerede fuldtegnede

så vent ikke for længe med din tilmelding.


Du kan blive skrevet på venteliste til næste modul.Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.
Billedresultat for edb     SEA´s Datastue

Datastuens kursustilbud 2019

 
 Datastuen ved SEA i Skærbæk

Datastuen på SEA i Skærbæk afvikler kurser for pensionister, efterlønsmodtagere, førtidspensionister samt andre interesserede. Tilbuddet varetages af ca. 15 frivillige ulønnede medarbejdere.

Kurserne har til formål at udvikle og styrke den enkelte kursists IT-kundskaber så vedkommende bliver i stand til at anvende digitale selvbe

 tjeningsmuligheder og andre funktioner på PCen. Vi lægger vægt på at kunne give individuel instruktion, men også på socialt samvær hvor der deles tips og erfaringer i anvendelse af PC og andre digitale medier.

Der undervises i grundlæggende PC, tekstbehandling, brug af internet herunder offentlig selvbetjening og mail, samt andre emner efter ønske og behov. Et hold arbejder med billedbehandling. Ud over ovennævnte kurser arrangeres der temakurser i f. eks smartphone og Ipad/tablet samt andre emner med it-relateret indhold i forhold til efterspørgsel.

Kurserne afvikles i 4 ugers moduler i jan-marts og sept-nov.

Nyt i Datastuen
Fra efteråret 2018 omlægges datastuens kurser så alle kursustilbud udbydes som 4 ugers moduler.
Kurserne vil blive oprettet i forhold til efterspørgsel d.v.s. min. 5 kursister pr hold.
Vi skelner mellem kurser hvor det er muligt at få et længere forløb og det vi kalder korte engangskurser.

Kurser der kan strække sig over flere moduler er kurset i billedbehandling samt kurserne i almen PC., her vil kursister der i forvejen er på holdet have fortrinsret 4 x, og nye kan komme med efterhånden som der bliver plads. Disse kurser er på 3 timer pr. uge.

Korte kurser er alle andre kurser, der tilbydes med vekslende indhold, man kan godt deltage flere gange, men må skrive sig på ventelisen igen og vente på der bliver plads. Disse kurser tilrettelægges af 2½ times varighed pr. uge.

  Tilmelding: Irene Westergaard telf 74752119                                                                     

__________


aktivi.jpeg
Alle er meget velkommen til at deltage i  SEA`s aktiviteter.

_____________

taxa

   

 

 

 

 

 

 

Gå til toppen