Fremhævet Forårsprogram 2019

Efteraarsprogram2018

Fremhævet Nyt i DATASTUEN

  Nyt i Datastuen Fra efteråret 2018 omlægges datastuens kurser så alle kursustilbud udbydes som 4 ugers moduler. Kurserne vil blive oprettet i forhold til efterspørgsel d.v.s. min. 5 kursister pr hold. Vi skelner mellem kurser hvor det er muligt at få et længere forløb og det vi kalder korte…

Datastuen 2018

Datastuen  2018
Datastuens kursustilbud 2018 11 ugers kursus: jan.-marts og sept.- nov. Billedhold: mandag formiddag 8.30-11.30 Almen PC:  mandag eftermiddag, tirsdag og onsdag eftermiddage 13.00-16.00 og torsdag formiddag 9.30-11.30 4 ugers kursus: Geocaching onsdag formiddag start d. 28. februar. Kend din Smartphone tirsdag formiddag start d. 20. februar. Ipad/tablet torsdag eftermiddag start…
Gå til toppen